KONINGSDAG IN GROET OP 27 APRIL 2022

Eindelijk kunnen we weer ouderwets Koningsdag vieren in Groet! We hopen op prachtig
weer en een goede opkomst. In het programma hebben we zoveel mogelijk
geprobeerd met alle doelgroepen rekening te houden voor wat betreft de
activiteiten. We hopen dat u/jullie er samen met ons een mooie dag van komen
maken!
Programma
In de ochtend speelt het programma zich af rondom het witte kerkje in Groet

9.30 uur: STRAATTEKENEN
Op de Hogenolweg is stoepkrijt beschikbaar en kunnen kinderen naar hartenlust de mooiste tekeningen maken

9.30 uur: VRIJMARKT
Tijd voor de voorjaarsopruiming! De kinderen mogen hun spulletjes verkopen
op een kleedje rond het burenbleekveldje

9.45 uur: MUZIEK
Muziekvereniging de Vriendschap speelt vrolijke muziek

10.00 uur: OFFICIELE OPENING door wethouder Van den Beld
Met aansluitend de koffietafel, spelletjes en muziek van muziekvereniging de
Vriendschap

10.15 uur: ACTIVITEITEN bij het kerkje
We krijgen een mooie demonstratie van de brandweer, er staat een vrolijk springkussen en
er komt bezoek van de Old-Timers. En uiteraard hopen we op veel kleedjes bij de vrijmarkt.

Na deze activiteiten kunnen u/jullie thuis of gezellig in het dorp een broodje eten en u/jullie
zich opmaken voor het middagprogramma. Speciaal voor Koningsdag heeft café Mereboer
een aangepaste menukaart voor de kleine en grotere eters.

Vanaf 12.30 uur: WANDELPUZZELTOCHT
Er is vol enthousiasme een wandltoht uitgezet rond en in het dorp met diverse vragen. De
tocht duurt ongeveer 1,5 uur, afhankelijk van hoe snel u/jullie de vragen oplossen. De hele familie kan meedoen! Neem wel graag zelf een pen mee. Inschrijven en starten vanaf café
Mereboer tussen 12.30 en 13.00 uur.
Uiteraard is het terras van café Mereboer open voor een hapje en/of drankje.

15.00 uur: PRIJSUITREIKING WANDELTOCHT EN AANSLUITEND KINDERBINGO EN PUB(ER)-QUIZ
Na de prijsuitreiking van de puzzeltocht begint op het terras bij café Mereboer de
kinderbingo. Er is een prijs voor ieder kind, maar bij een vol rijtje of volle kaart, mag je als
eerste kiezen.
Voor de kinderen van ca. 11-15 jaar is er in de eetkamer van café Mereboer een Pub-quiz
met diverse rondes en vragen. Trommel je vrienden en vriendinnen bij elkaar, maak een
groepje van 3 of 4 personen, bedenk een goede teamnaam en schrijf je alvast in uiterlijk op
dinsdag 26 april via info@dorpsvereniginggroet.nl of meld je op woensdag 27 april vanaf
half 3 aan bij café Mereboer.

16.00 uur: AFSLUITING MET POPPENKAST BELLETJE STERK
Poppentheater Belletje Sterk speelt in de Witte Huisjes een prachtige voorstelling om het
programma voor de kinderen af te sluiten. Direct na de bingo kunnen de kinderen met Ellen
Scholten van Belletje Sterk mee naar de Witte Huisjes, voor de kleintjes is begeleiding van
de ouders nodig.

Vanaf 17.30 uur: MUZIEK VAN ‘THE CHIEF’ bij café Mereboer
Speciaal voor Koningsdag heeft café Mereboer een aangepaste menukaart voor
de kleine en grotere eters. En natuurlijk is er een koud drankje!

Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering

Datum:                       12 april 2022

Aanvang:                    20.00 uur

Zaal open:                  19.30 uur

Locatie:                       Café Mereboer, de huiskamer van Groet, Heereweg 275

 1. Opening vergadering
 2. Mededelingen
 3. Een kijkje in de keuken bij Kennemer Wonen (wie is en wat doet Kennemer Wonen)
 4. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering 25 februari 2020
 5. Jaarverslag evenementen/wijkgericht werken
 6. Jaarverslag financiën
 7. Verklaring kascontrolecommissie
 8. Benoeming nieuw lid voor de kascontrolecommissie
 9. Bestuurssamenstelling en verkiezing

Zittend bestuur

Naam                                     Functie                       Activiteiten                           

Paul Ruis                                voorzitter                   Braderie, wijkgericht werken, Sint Maarten

Marcelle Kaandorp                penningmeester        Lichtjesavond                        

Dia Broersen                          secretaris                    Buitenspeeldag                     

We hebben Nico van Egmond en Emmy Beekman bereid gevonden om plaats te nemen in het bestuur.

Nico van Egmond draait al sinds het voorjaar 2020 mee, maar zal nu officieel toetreden. 

Marcelle Kaandorp en Dia Broersen zijn aftredend en herkiesbaar.

Tegenkandidaten voor de herbenoeming van Marcelle en Dia kunnen zich tot 24 uur voor de

vergadering melden bij de voorzitter

10. Rondvraag

11. Sluiting vergadering en nog even nazitten met een bitterbal.

Het jaarverslag is vanaf 1 april beschikbaar op de website www.dorpsvereniginggroet.nl.

Ouderensoos op 3 maart


Eindelijk is het weer zover. Na exact 2 jaar mogen we weer bij elkaar komen.
Overleg met Harry Mereboer heeft plaatsgevonden. De huiskamer van Groet
staat weer tot onze beschikking. We blijven toch een beetje voorzichtig.
Daarom heeft Harry voorgesteld dat wij het restaurant mogen gebruiken. Ook
daar hangt een scherm voor presentaties.
Wij hebben gelijk een eigen ingang. En als er mensen willen blijven eten dan
hoeven we niet meer te verhuizen.
Monique zal onze gastvrouw zijn en Attie en Sonja zullen haar helpen bij het
opnemen en uitserveren van de consumpties. Eigenlijk zoals u al gewend was.
Er zijn nog een paar wijzigingen van toepassing. De senioren prijzen komen te
vervallen. Wij betalen de normale prijzen.
De eerstvolgende soos zal plaatsvinden op

DONDERDAG 3 maart 2022

van

16:00 tot 17:30 uur

in de HUISKAMER VAN GROET, (Café Mereboer) HEEREWEG 275, ingang het
restaurant.


Deze eerste dag kijken we terug op de afgelopen 2 jaar en Gerard Tamis heeft
voor ons nog een journaal om te bekijken.
Tot donderdag, 3 maart aanstaande.
Met vriendelijke groeten van

Attie Stam en Sonja van Houten.

Expositie Job Lautenschutz

Ik ben Job Lautenschutz,16 jaar, uit Groet. Ik verzamel al zo’n 4 jaar fossielen van over de hele wereld. Veel gekocht maar ook zelf gevonden. Ik zoek bijvoorbeeld regelmatig op de Maasvlakte of De Zandmotor bij Den Haag. Vooral als het heeft gestormd!  Ook ben ik lid van de Geologische vereniging en gaan we een paar keer per jaar op excursie. We zoeken dan bijvoorbeeld bij de Groeve in Winterswijk en de Enci- Groeve op de St. Pietersberg in Maastricht . Vroeger was daar een tropische zee en zwommen daar Mosasaurussen! In Antwerpen vinden wij dikwijls haaientanden. Ook heb ik contact met vissers op o.a. Urk en Texel en heb ik al veel moois van hen gekregen .Mijn verzameling bestaat vooral uit fossielen van gewervelde dieren die duizenden of zelfs miljoenen jaren geleden hebben geleefd, waaronder een paar extreem zeldzame fossielen die je alleen hier kunt zien! In de toekomst hoop ik mijn museum dat ik nu thuis op zolder heb , nog meer uit te kunnen breiden.

Met veel plezier nodigt Job Lautenschutz iedereen uit om vanaf 26 februari zijn collectie fossielen te bekijken in de Commer-in, Kerkbrink 6 te Groet bij het witte kerkje. De expositie van Job duurt tot 24 april 2022.

De expositie wordt geopend op zaterdag 26 februari 2022 om 14.00 uur waarbij ieder van harte welkom is. Voor een hapje en een drankje zal worden gezorgd.

Alef Starreveld exposeert in de Commer-in

Met veel plezier nodigt Alef Starreveld iedereen uit om vanaf eind oktober zijn foto’s te bekijken in Commer-in, Kerkbrink 6 te Groet bij het witte kerkje.

De expositie wordt geopend op zaterdag 30 Oktober 2021 om 14.00 uur waarbij ieder van harte welkom is.

De exposant de komende 2 maanden is Alef Starreveld, woonachtig in Alkmaar.

Gedeeltelijk is zijn fotografie een weerspiegeling van de kunstvorm Magisch Realisme/Surrealisme.

Landschappen en ruimte worden vermengd met verwondering, samen leiden ze tot composities, die vrede, reflectie uitstralen maar ook angst voor het onbekende.

De wortels van zijn werk liggen in zijn jeugd, hij is opgegroeid in een arbeidersgezin in Noord-Holland.

Zijn sociale betrokkenheid komt voort uit de dagelijkse realiteit van hard werken van zijn ouders, de grote sociale verschillen en conflicten, ook binnen het gezin. 

Dit werd verlicht door verhalen vertellen en klassieke muziek, voor hem een openbaring en een kennismaking met een heel andere wereld. Het werd ook de opmaat voor een lange zoektocht naar vorm, identiteit en stijl.

Het exposeren in Commer-in een activiteit van de dorpsvereniging Groet.

Commer-in is de komende maanden geopend op woensdag, zaterdag – en zondagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur

Lichtjesavond 2021 gaat niet door

Deze week heeft het bestuur van de dorpsvereniging besloten dat de geplande lichtjesavond op vrijdag 27 augustus geen doorgang zal vinden. Gezien het afblazen van meerdere evenementen in de regio (Lichtjesavond Bergen, Gondelvaart Koedijk,  Culinair Plaza Alkmaar) zal dit voor de meeste Groeters geen verrassing zijn. Alhoewel de vergunning voor onze lichtjesavond eind juli is verstrekt, worden er diverse aanvullende voorwaarden genoemd waar wij niet of nauwelijks aan kunnen voldoen. Het respecteren van de 1,5 meter tijdens dit evenement is nagenoeg onmogelijk en een ieder bij aankomst op de Kerkbrink een zitplaats (stoel) aanbieden lijkt ons ook geen haalbare kaart.

Wel willen wij nadrukkelijk stellen dat het niet alleen de Corona maatregelen zijn geweest die onze besluitvorming hebben bepaald.

Ook de organisatie van dit evenement vraagt meer dan wij momenteel kunnen bieden.

Het ontbeert ons gewoon aan één of enkele zgn. ´kartrekkers” voor onze grotere evenementen. Ook volgend jaar zullen zonder een “kartrekker” onze grotere evenementen geen vanzelfsprekendheid zijn.

Volgens ons lopen er in Groet voldoende talenten rond. Wij hopen dat deze boodschap bij hen aankomt en zij zich gaan melden.

Opening Expositie Ansella Abbo op zaterdag 3 juli 14.00 uur

Over Ansella

In 2008 ben ik in Groet begonnen met schilderlessen en heb dit vervolgens uitgebreid door
lessen bij IBIS te Alkmaar te volgen. Daarnaast heb ik de basis opleiding schilderen/tekenen bij Crejat gevolgd naast diverse workshops waardoor ik me steeds verder heb ontwikkeld.
Ik laat me graag inspireren door taferelen en landschappen die ik gedurende mijn reizen heb opgedaan en sinds kort ook thema’s vanuit mijn voormalig werk.
In mijn werk probeer ik een persoonlijke sfeer tot uitdrukking te brengen d.m.v. sprekende
kleuren en structuren. Hierbij maak ik gebruik van diverse schildermethodes en soms ook van werkmaterialen zoals stof, zand en papier waardoor sommige details nog meer tot leven komen. Dit geeft een meer persoonlijke tint aan mijn schilderijen.


Met veel plezier nodigt Ansella Abbo iedereen uit om vanaf3 juli haar schilderijen te bekijken in de Commer-in, Kerkbrink 6 te Groet bij het witte kerkje.
De expositie wordt geopend op zaterdag 3 Juli 2021 op 14.00 uur waarbij ieder van harte
welkom is. En is te zien tot woensdag 1 september.


www.inspirerende-kunst-ansella-abbo.nl

11 november 2020, toch nog een beetje feest……..

In de weken voorafgaand aan 11 november werd door de verschillende instanties nogal tegenstrijdig bericht over het wel of niet doorgaan van het Sint Maartenfeest.

Omdat In de laatste berichtgeving van de veiligheidsregio een steeds duidelijker negatief advies werd afgegeven, hebben wij vorige week al besloten de deuren van Commer-in gesloten te houden.

Om op verantwoorde wijze onze jeugd toch nog een beetje te verrassen op deze dag, hebben wij besloten alle leerlingen van de OLS het Klimduin en kleine traktatie aan te bieden. Aanvullend aan een snoeppakketje hebben wij alle kinderen een door Ekoplaza Schoorl gesponsorde mandarijn kunnen aanbieden.

Het maken van snoeppakketjes door Bregje Mars en Ellen Ruis

Het uitdelen bij het hoofdingang van de school

Alle kinderen waren bij verrast dat zij op deze wijze zonder lampion en liedje toch nog werden getrakteerd op deze bijzondere 11 november.

De deuren van Commer-in blijven op 11 november gesloten

Op 11 november gaan kinderen traditiegetrouw langs de deuren met zelfgemaakte lampionnen om liedjes te zingen. Als beloning krijgen ze van de bewoners snoep of fruit. Ook wij als dorpsvereniging doen al jaren mee aan dit feest en stellen altijd enkele prijzen beschikbaar voor het mooiste lied of de mooiste lampion.


Het leek even door te kunnen gaan, maar de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft recentelijk toch het dringende advies gegeven om dit jaar Sint-Maarten niet te vieren. Reden voor ons om op 11 november de deuren van Commer-in dan ook gesloten te houden.

Het is jammer, maar wij respecteren alle middelen die de overheid uitvaardigt om het corona-virus te bestrijden.

Meld je nu aan voor een Wijksafari in Groet

Ontdekken hoe tuinen en plantsoenen klimaatproof kunnen worden

Het klimaat verandert en we moeten meer rekening houden met periodes van hitte en droogte of juist flinke stortbuien. Door tuinen en plantsoenen hierop in te richten, zijn de gevolgen van extreem weer te beperken. De gemeente Bergen houdt daarom samen met groenorganisaties op woensdag 2 september een zogenaamde Wijksafari vanaf de Basisschool het Klimduin. Inwoners kunnen in diverse tuinen zelf zien welke oplossingen mogelijk zijn. Aanmelden is vanaf nu mogelijk.

Wethouder Erik Bekkering: “Als gemeente nemen we onze maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Denk aan waterberging en aandacht voor het groen.”

“Klimaatverandering en extreem weer gaat ons allemaal aan. Het is echt van belang dat overheid én inwoners op hun terrein aan de slag gaan. Dan voorkomen we grote wateroverlast. Daarbij is een groene tuin een stuk prettiger bij flinke hitte.”

Een goed ingerichte tuin kan de gevolgen van extreem weer beperken en draagt bij aan een groene wijk. Zorg ervoor dat het water weg kan lopen in de grond, dan raken het riool en de sloten minder belast. En zorg voor variatie in je planten en struiken, dat is fijn voor vogels en insecten. Voor het openbaar groen, denk aan plantsoenen en groenstroken, geldt eigenlijk hetzelfde.

Programma

Wie meer wil weten, is welkom bij de Wijksafari op woensdag 2 september om 13.30 uur bij de basisschool het Klimduin aan de Korhoendersweg 4 in Groet. In verband met de corona-maatregelen is er een maximum aantal van 32 mensen die aan de wijksafari kan deelnemen.

Bij aankomst bij de school worden de deelnemers in twee groepen verdeeld: de ene groep gaat als eerste de wijksafari wandelen, de andere groep volgt het binnenprogramma. Na anderhalf uur wisselen de groepen.

Degenen die met de  wijksafari starten volgen een wandelroute langs tuinen in de wijk: welke zijn al goed bestand tegen een hoosbui? Experts delen onderweg hun ideeën en suggesties. De wandelaars keren om 15.00 uur terug bij de school.

Daar wisselen zij de andere groep af die net het binnenprogramma gevolgd heeft. Men kan daar kiezen uit:

 • Een minicursus tuininrichting door Groei & Bloei.
 • De plantjesmarkt
 • Een (plant)programma voor kinderen.

Tijdens de wijksafari zijn experts aanwezig van vereniging Groei en Bloei, gemeente Bergen, de Vogelbescherming en Landschap Noord-Holland voor vragen over plantenkeuze, waterbestendigheid van de tuin, vogels in de tuin en het landschap. Het programma eindigt rond 16.30 uur.

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan info@degroenereiger.nl onder vermelding van het aantal personen en eventueel het aantal kinderen voor het kinderprogramma .