Ook overige evenementen van de dorpsvereniging Groet voor 2020 afgelast

Op 21 april jl. heeft de regering de maatregelen om het coronavirus een halt toe te roepen verlengd en is er over evenementen het volgende gezegd:
Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het reeds eerder afgekondigde verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt dan ook verlengd tot 1 september.
Op 6 mei heeft men voor evenementen geen versoepeling aangekondigd en handhaaft men het verbod tot 1 september. Over de periode na 1 september zal op een later tijdstip worden besloten. Concreet voor ons als dorpsvereniging betekent dit dat de volgende evenementen geen doorgang zullen vinden:

-buitenspeeldag op woensdag 10 juni
-zomeravond braderieën op de maandagen in juli en augustus
-lichtjesavond op vrijdag 21 augustus

De gemeente heeft de afgelasting van deze evenementen inmiddels bevestigd en de reeds afgegeven vergunningen ingetrokken.
Het is jammer maar onze gezondheid heeft deze periode de hoogste prioriteit.
Rest ons te zeggen pas op u zelf, pas op de mensen om u heen en blijf gezond.

Bestuur dorpsvereniging Groet