Vereniging

Doelstelling:

We zijn een vereniging die werkt aan onderlinge samenhang en vertrouwen van inwoners van Groet.