Vereniging

Doel van de vereniging

De vereniging stelt zich tot doel de belangen te behartigen van de leden in hun hoedanigheid van de bewoners van woningen gelegen in het dorp Groet, gemeente Bergen.
Om dit doel te bereiken houdt de vereniging zich bezig met de volgende belangrijkste activiteiten:
– Zij organiseert gezellige en verbindende activiteiten voor Groet zoals Koningsdag, Lichtjesavond, Buitenspeeldag en Ouderensoos.
– Zij is nadrukkelijk betrokken bij zaken als sociale woningbouw, verkeersveiligheid, wijkgericht werken en gemeentelijk beleid.


Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Naam Functie
Paul Ruis voorzitter
Dia Broersen secretaris
Marcelle Kaandorp penningmeester
Nico van Egmond bestuurslid wijkgericht werken
Emmy Beekman bestuurslid evenementen


Contactgegevens van de vereniging:

Adres: Kerkbrink 6 1873 HH Groet
Email: info@dorpsvereniginggroet.nl
Website: https://www.dorpsvereniginggroet.nl
Facebook: https://Facebook.com/dvgroet