Meld je nu aan voor een Wijksafari in Groet

Ontdekken hoe tuinen en plantsoenen klimaatproof kunnen worden

Het klimaat verandert en we moeten meer rekening houden met periodes van hitte en droogte of juist flinke stortbuien. Door tuinen en plantsoenen hierop in te richten, zijn de gevolgen van extreem weer te beperken. De gemeente Bergen houdt daarom samen met groenorganisaties op woensdag 2 september een zogenaamde Wijksafari vanaf de Basisschool het Klimduin. Inwoners kunnen in diverse tuinen zelf zien welke oplossingen mogelijk zijn. Aanmelden is vanaf nu mogelijk.

Wethouder Erik Bekkering: “Als gemeente nemen we onze maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Denk aan waterberging en aandacht voor het groen.”

“Klimaatverandering en extreem weer gaat ons allemaal aan. Het is echt van belang dat overheid én inwoners op hun terrein aan de slag gaan. Dan voorkomen we grote wateroverlast. Daarbij is een groene tuin een stuk prettiger bij flinke hitte.”

Een goed ingerichte tuin kan de gevolgen van extreem weer beperken en draagt bij aan een groene wijk. Zorg ervoor dat het water weg kan lopen in de grond, dan raken het riool en de sloten minder belast. En zorg voor variatie in je planten en struiken, dat is fijn voor vogels en insecten. Voor het openbaar groen, denk aan plantsoenen en groenstroken, geldt eigenlijk hetzelfde.

Programma

Wie meer wil weten, is welkom bij de Wijksafari op woensdag 2 september om 13.30 uur bij de basisschool het Klimduin aan de Korhoendersweg 4 in Groet. In verband met de corona-maatregelen is er een maximum aantal van 32 mensen die aan de wijksafari kan deelnemen.

Bij aankomst bij de school worden de deelnemers in twee groepen verdeeld: de ene groep gaat als eerste de wijksafari wandelen, de andere groep volgt het binnenprogramma. Na anderhalf uur wisselen de groepen.

Degenen die met de  wijksafari starten volgen een wandelroute langs tuinen in de wijk: welke zijn al goed bestand tegen een hoosbui? Experts delen onderweg hun ideeën en suggesties. De wandelaars keren om 15.00 uur terug bij de school.

Daar wisselen zij de andere groep af die net het binnenprogramma gevolgd heeft. Men kan daar kiezen uit:

  • Een minicursus tuininrichting door Groei & Bloei.
  • De plantjesmarkt
  • Een (plant)programma voor kinderen.

Tijdens de wijksafari zijn experts aanwezig van vereniging Groei en Bloei, gemeente Bergen, de Vogelbescherming en Landschap Noord-Holland voor vragen over plantenkeuze, waterbestendigheid van de tuin, vogels in de tuin en het landschap. Het programma eindigt rond 16.30 uur.

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan info@degroenereiger.nl onder vermelding van het aantal personen en eventueel het aantal kinderen voor het kinderprogramma .

Alternatieve Lichtjesavond 2020

Toen we begin dit jaar onze activiteiten gingen
plannen voor 2020 hadden we niet kunnen
bedenken wat ons allemaal ging overkomen. Het
coronavirus heeft vanaf maart/april zo’n beetje de
hele wereld in haar greep en Groet vormt daarbij
geen uitzondering.
Zo zijn vanaf april al onze vergunningen ingetrokken
en hebben we al onze evenementen moeten
afgelasten. Er is deze zomer nog een voorzichtige
poging gedaan om eind juli en begin augustus een
beperkt aantal braderieën te organiseren, maar
uiteindelijk hebben wij dit voornemen om reden van
een veelheid aan beperkende maatregelen los
moeten laten. Maatregelen die wij overigens zonder
morren respecteren, de gezondheid van ons allen is
vele malen belangrijker dan wat voor evenement
dan ook.


Zo hebben wij ook al eerder mededeling gedaan dat
onze op vrijdag 21 augustus a.s. geplande
lichtjesavond geen doorgang zal vinden. Dat is
jammer want na het op grootse wijze vieren van de
lichtjesvond van 2019 was ons er alles aan gelegen
er vrijdag weer een groot spektakel van te maken.
Omdat toch iets van het jaarlijkse sfeertje overeind
te houden, hebben wij ons afgevraagd of een
lichtjesavond zonder optocht een optie is.


En wij denken van wel !!!!!!!!!


Als we nu aanstaande vrijdagavond allemaal de
eigen tuin voorzien van lampions, lichtslangen,
kerstverlichting, kaarsjes, vuurkorven, etc. etc., dan
maken we er toch nog mooie afsluiting van het
zomerseizoen van (en laat de zomer gerust nog een
mooi tijdje duren)

Bij deze dan ook de oproep aan alle Groeters om
met zijn allen een lichtjesavond-sfeertje te
creëren waar we met gepaste trots op terug kunnen
blikken. En dat zal ons als dorpsvereniging
motiveren om er in 2021 weer een super groot
feest met optocht van te maken
.